Przemyślenia antykapitalistyczne i alterglobalistyczne.

Komentujemy bieżące wydarzenia z kraju i ze świata.
Awatar użytkownika
mare
NAAWSW
NAAWSW
Posty: 9636
Rejestracja: 25.04.2011 12:50:17

Postautor: mare » 11.02.2016 00:26:44

shane82 pisze:Prawo patentowe obowiązuje przez określony czas więc jak tylko ten czas minie to każdy będzie mógł produkować ten lek i sprzedać taniej.


To jest konstatacja faktu czy ocena tego faktu?

Tak na marginesie, to jak prawo patentowe się ma do wolności w gospodarce? Jak to jest, że państwo zabrania komuś produkowania czegoś? Jakim prawem?

Awatar użytkownika
Stawrogin
jutrzenka
jutrzenka
Posty: 3769
Rejestracja: 10.12.2007 11:40:25
Lokalizacja: Cheshire

Postautor: Stawrogin » 13.02.2016 22:08:57

To wolna ręka rynku nie pozwala, żadne tam państwo! Ty ty czerwonoarmijny siepaczu :P
malkontent i socjopatyczny cynik
Oczywiście, nie upieram się, że jako feministka jestem ideałem. Pewnie cechuje mnie zbyt duży dystans, by wykazać się autentycznością...

ಠ_ಠ

Awatar użytkownika
Yoda
gwiazda północy
gwiazda północy
Posty: 4439
Rejestracja: 28.11.2010 22:44:36
Lokalizacja: Gdynia

Re: Przemyślenia antykapitalistyczne i alterglobalistyczne.

Postautor: Yoda » 22.10.2016 19:18:51

W temacie:

http://nowyobywatel.pl/2016/10/19/ngo-i ... onomiczna/

Jesteśmy obecnie świadkami zorganizowanego działania liberalnych elit, skierowanego przeciw masom tzw. klas ludowych: działania nastawionego na ich wyalienowanie przez ograniczenie dostępu do szkolnictwa, opieki społecznej i zdrowotnej, oraz podporządkowanie przez pułapkę kredytowego zadłużenia. Społeczeństwo obywatelskie służy tu tylko jako ideologiczny parawan, figowy listek zasłaniający brak systemowego wsparcia, w istocie będąc koniem trojańskim neoliberalnej polityki cięć wydatków społecznych. To tylko pretensjonalne i narcystyczne mrzonki nowobogackiej klasy średniej. Organizacje pozarządowe nie są w istocie odpowiedzialne za powstały stan rzeczy, nie są czynnikiem sprawczym, ale zaledwie symptomem zachodzących procesów. Prawdziwa gra toczy się bowiem zupełnie gdzie indziej.

Istota problemu tkwi w tym, że trzeci sektor organizacji pozarządowych nie jest rzeczywistą alternatywą dla instytucji państwa opiekuńczego. Jedyną realną alternatywą dla państwa opiekuńczego jest państwo policyjne. Taki wniosek należy wysnuć z podanych wyżej statystyk zwiększających się populacji więźniów. I taki jest populistyczny ideał ekonomicznych liberałów (a właściwie kapitalistów), pokrętnie ukrywany za stwierdzeniami o państwie jako nocnym stróżu albo o państwie minimalnym. Gdy się obserwuje postępującą militaryzację państwa i rosnący aparat inwigilacji, jasnym się staje, że państwo policyjne liberałów wcale nie jest państwem minimalnym. Jego funkcją jest, jak twierdzą liberałowie, „ochrona własności prywatnej”, czyli utrzymywanie systemu ekonomicznej segregacji na klasy posiadające własność i klasy jej pozbawione. To przedstawiciele liberalnej klasy średniej chcą inwigilować i kontrolować beneficjentów opieki społecznej bardziej niż rząd PiS. Stworzenie systemu policyjnej represji służy utrzymaniu mechanizmów wyzysku bezpośredniego przez tzw. pracodawców i pośredniego za pomocą regresywnego systemu podatkowego. Sam system mandatów również może służyć wyzyskowi ekonomicznemu. Kryminalizacja biedy ostatecznie może nawet prowadzić do pozbawienia praw politycznych objętych nią obywateli, jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Zakaz aborcji jest jednym z głównych narzędzi kryminalizacji ubóstwa.

(...)

Fakt, że stanowiące znacznie większe niebezpieczeństwo dla naszej demokracji korporacyjne porozumienia CETA i TTIP nie wywołują w Polsce podobnie masowych protestów, napawa grozą. Wynika to z partyjnie sterowanego charakteru afektywnej mobilizacji bieżących antyrządowych protestów. Występujące patetycznie na pochodach KOD i prezentujące się jako obrońcy społeczeństwa obywatelskiego i Trybunału Konstytucyjnego, partie Nowoczesna i PO są większym zagrożeniem dla demokracji niż PiS, ze względu na swe pełne hipokryzji programy ekonomiczne, których efektem może być tylko pogłębienie segregacji społecznej. Ekonomiczna dyskryminacja i oligarchizacja są największymi wrogami demokracji. Regresywny system podatkowy jest mechanizmem antydemokratycznym.

(...)

Ostatnie wybory polityczne mas oraz mowa nienawiści przedstawicieli klasy średniej pod adresem beneficjentów programu 500+ wydają się wskazywać, że polityczna linia podziału na prawicę i lewicę ma charakter tylko estetyczny. Prawdziwe, „określające świadomość” interesy ekonomiczne rozgrywają się pomiędzy neoliberałami z ich ekonomicznym szowinizmem, a socjaldemokratami dążącymi do regulacji kapitalistycznego rynku w celu poprawy sytuacji życiowej wykluczonych i dyskryminowanych. Piramida potrzeb Maslowa nie zdezaktualizowała się jeszcze i należy pamiętać o kolejności ich zaspokajania. To właśnie teraz, gdy do głosu doszły masy, z całą rażącą wyobcowane elity estetyką konieczności istnienia, a z drugiej strony, gdy elity uciekły się do obrony swych wartości w emocjonalnych zachowaniach masowych, znaleźliśmy się na drodze ku prawdziwej, a nie fasadowej demokracji. Dopiero teraz możliwa stała się dyskusja nad prawdziwymi źródłami i podstawami demokracji. To nie społeczeństwo obywatelskie, ale świadome swych interesów, podziałów klasowych, sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz możliwych rozwiązań i kompromisów społeczeństwo polityczne jest warunkiem istnienia prawdziwej demokracji.

(...)

Nowoczesne demokracje wywalczone były w politycznej walce mas robotniczych, pracowniczych i ludowych równolegle z nowoczesnymi rozwiązaniami opiekuńczymi, czyli prawami socjalnymi. Nowoczesne demokracje, w prawdziwym rozumieniu tego słowa, powstały jako państwa socjaldemokratyczne, a nie liberalne demokracje. Innymi słowy, pełna demokracja została osiągnięta tylko w tych państwach, które wprowadziły rozwinięte programy socjalne. Podobnie, żadne państwo, które osiągnęło wysoki poziom rozwoju gospodarczego i politycznego, nie osiągnęło tego bez szeroko zakrojonych programów socjalnej redystrybucji. Odwrót od państwa opiekuńczego i progresywnego systemu podatkowego to odwrót od demokracji w kierunku ekonomicznej i politycznej oligarchii wyalienowanej z życia mas i alienującej masy ze społeczeństwa politycznego. Regresywny system podatkowy blokuje bowiem ścieżki awansu. Tylko ekonomiczne wsparcie awansu społecznego klas niższych może zapobiec demograficznemu wymarciu klasy średniej, bowiem dominujący wśród niej model prokreacji nie pozwala na odtwarzanie się. Klasa średnia wywodzi się z awansu klas niższych. Awans ten odbywał się głównie za sprawą rzeszy stanowisk urzędniczych, a nie przedsiębiorczości.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić stanowisko, że prawdziwa demokracja jest dopiero wtedy, gdy te „ciemne” i „barbarzyńskie” masy ludowe zaczynają decydować o polityce i kształcie społeczeństwa politycznego. Problemem nowobogackiej klasy średniej jest to, że w sposób wręcz pasożytniczy zbyt wiele dochodów przeznaczyła na budowę swych prywatnych majątków, a zbyt mało na szeroką edukację i oświatę tego ludu, niemożliwe bez jednoczesnej poprawy jego warunków życiowych. Transformacja ustrojowa przyniosła systematyczne obniżanie wydatków na publiczny system edukacyjny, prowadząc do edukacyjnej segregacji. Rezultatem tego procesu jest rosnąca obawa przed „ciemnym ludem”, prowadząca liberalną klasę średnią do jego dalszej dyskryminacji i postępującej segregacji.

Awatar użytkownika
uzytkownik_konta
gejlord
gejlord
Posty: 12004
Rejestracja: 11.10.2011 23:24:08
Lokalizacja: Lublin

Re: Przemyślenia antykapitalistyczne i alterglobalistyczne.

Postautor: uzytkownik_konta » 22.10.2016 20:00:58

Co. To jakieś bzdury. Autor to wariat.

Myślę, że dla wynikania z tego rodzaju wywodów bardziej racjonalnych wniosków byłoby przyjecie założenia, że osoby niezgadzające się z autorem mogą kierować się inną motywacją niż:
  1. chęcią zysku;
  2. żądzą władzy.

Przeraża mnie to, że poglądy tej części lewicy noszą tak silne piętno populizmu (jako ideologii walki z elitą, jej definiowania jako każdego kto inaczej widzi świat, oraz jej demonizowania), że zaczęły przypominać jedną piramidalną teorię spiskową.
Organizacje pozarządowe stanowią element pośredni w drodze do prywatyzacji usług publicznych – poprzez wprowadzanie ukrytych za konstrukcją „składek” opłat za dostarczane przez siebie usługi. To jednocześnie mechanizm unikania opodatkowania w postaci składek i darowizn. Nie bez powodu fundacje cieszą się niechlubną opinią pralni pieniędzy. W tej chwili, dzięki ustawie pozwalającej na zamianę szkół publicznych w społeczne, czyli zarządzane przez stowarzyszenia i fundacje, odbywa się masowa prywatyzacja szkolnictwa. Zatrudniani w tak sprywatyzowanych placówkach nauczyciele nie podlegają już opiece układu zbiorowego zwanego Kartą Nauczyciela. I nie ma żadnych gwarancji, że w przyszłości szkoły te nie zaczną pobierać opłat, wbrew temu, co napisał Pacewicz.

Wbrew powszechnym poglądom, organizacje pozarządowe nie zajmują się pomaganiem ludziom ubogim. Przytłaczająca większość z nich nastawiona jest na zaspokajanie pretensjonalnych aspiracji i stylu życia liberalnej klasy średniej. Tylko niewielki odsetek organizacji, i to głównie religijnych, wspiera ubogich. Organizacje te nie pomagają jednak w wyjściu z ubóstwa, lecz sprawiają, że ubóstwo staje się bardziej do zniesienia. Jest to zgodne z konserwatywną wizją świata, w której bieda jest naturalnym porządkiem rzeczy i służy jako tło działalności łaskawych i szlachetnych filantropów z klasy wyższej. Finansowane poprzez system regresywnych podatków organizacje pozarządowe są elementem systemu wyzysku pracowniczych klas ludowych. Wspieranie organizacji pozarządowych jest jak leczenie choroby przez wzmaganie jej symptomów.

To szarlataneria, spiskowe widzenie społeczeństwa. Marksistowska walka klas wzbogacona o hardkorowy populizm i manię prześladowczą (czy jak po polsku nazwać persecution complex / persecutory delusion) rodem z teorii spiskowych snutych zwykle przez skrajną konserwę. Obrzydliwe. Chore. Absurdalne. Pożałowania godne i zwyczajnie smutne, że ktoś musi żyć w świecie który tak postrzega.

Awatar użytkownika
Yoda
gwiazda północy
gwiazda północy
Posty: 4439
Rejestracja: 28.11.2010 22:44:36
Lokalizacja: Gdynia

Re: Przemyślenia antykapitalistyczne i alterglobalistyczne.

Postautor: Yoda » 22.10.2016 20:40:33

Cóż, autor może faktycznie zbyt radykalnie podszedł do problemu organizacji pozarządowych. Wiele z nich jest pożytecznych, choć są to raczej organizacje broniące praw człowieka (KPH, Amnesty International), czy też będące politycznymi mediami pozaparlamentarnymi (Nowy Obywatel). Natomiast charytatywne organizacje pomimo swojej "dobroczynnej działalności" nie rozwiązują tak naprawdę problemów, które należy rozwiązywać systemowo.

Awatar użytkownika
uzytkownik_konta
gejlord
gejlord
Posty: 12004
Rejestracja: 11.10.2011 23:24:08
Lokalizacja: Lublin

Re: Przemyślenia antykapitalistyczne i alterglobalistyczne.

Postautor: uzytkownik_konta » 22.10.2016 20:43:33

Yoda pisze:Natomiast charytatywne organizacje pomimo swojej "dobroczynnej działalności" nie rozwiązują tak naprawdę problemów, które należy rozwiązywać systemowo.

Nie mają takiej możliwości - więc i nie jest to ich celem, bo ludzie którzy planowali ich działalność raczej zdawali sobie sprawę z tego, że nie są w stanie uruchomić całego systemu rozwiązywania takich problemów.

Awatar użytkownika
shane82
supernowa
supernowa
Posty: 6043
Rejestracja: 03.11.2011 00:05:51
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Re: Przemyślenia antykapitalistyczne i alterglobalistyczne.

Postautor: shane82 » 22.10.2016 21:02:17

Od 100 lat rozwiązuje się systemowo problemy służby zdrowia, emerytur, biedy etc. Prowadzi to tylko do tego że coraz większego wzrostu liczby pasożytów czyli urzędników oraz ludzi żyjących na koszt podatników.
"Demokracja jest wtedy, gdy dwa wilki i owca głosują, co zjeść na obiad. Wolność jest wtedy, gdy uzbrojona po zęby owca może się bronić przed demokratycznie podjętą decyzją." Beniamin Franklin
V1, Rotate, V2, positive climb, gear up

Awatar użytkownika
Yoda
gwiazda północy
gwiazda północy
Posty: 4439
Rejestracja: 28.11.2010 22:44:36
Lokalizacja: Gdynia

Re: Przemyślenia antykapitalistyczne i alterglobalistyczne.

Postautor: Yoda » 22.10.2016 21:03:18

@UK

Jednak gdy finansujemy te organizacje z odpisów podatkowych - to tak, jakbyśmy zrzucali odpowiedzialność z państwa za trudne sytuacje, leczone plastrem w postaci doraźnych akcji charytatywnych.

Organizacje pozarządowe nie są w stanie uruchomić systemu rozwiązywania problemów. Taką moc mają tylko partie polityczne. Problemem polskiego społeczeństwa obywatelskiego (a konkretniej jej postępowej części) jest powszechny kult "no-logo", apolityczności, co jest w pewnym sensie antydemokratyczne. Dobrze jest to wyjaśnione tutaj:

http://www.krytykapolityczna.pl/artykul ... -apolityki

Awatar użytkownika
uzytkownik_konta
gejlord
gejlord
Posty: 12004
Rejestracja: 11.10.2011 23:24:08
Lokalizacja: Lublin

Re: Przemyślenia antykapitalistyczne i alterglobalistyczne.

Postautor: uzytkownik_konta » 22.10.2016 22:13:34

Ale NGOsy też mogą prowadzić lobbing, jak np. wspomniana KPH.
Ale zgadzam się co do tej bezsensownej, destrukcyjnej "apolityki". Można natomiast wymagać, aby organizacje wkraczające w politykę nie zaprzeczały faktom.

Tym niemniej, to całe zrzucanie odpowiedzialności z odpisów podatkowych to pewne nadużycie. Nikt nie twierdzi że taki jest cel i nie z myślą o tym tworzono ten mechanizm. Nie możemy zabronić obywatelom robić tego, co uważają za słuszne, nawet na małą, niesystemową skalę. Wręcz przeciwnie, należy ich w tym wspomagać! To twierdzenie o zrzucaniu odpowiedzialności, o outsourcingu prowadzonym za pomocą NGOsów na jakąś wielką skalę, to trochę dorabianie ideologii do zjawisk, które wcale nie muszą mieć podłoża ideologicznego. Najgorsze jest jednak to, że taka tyrada przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu to bardzo niebezpieczny, antyspołeczny pomysł. Intencje autora pozostają przerażającą zagadką.
shane82 pisze:Od 100 lat rozwiązuje się systemowo problemy służby zdrowia, emerytur, biedy etc. Prowadzi to tylko do tego że coraz większego wzrostu liczby pasożytów czyli urzędników oraz ludzi żyjących na koszt podatników.

Taaak, wieeeemy.


Wróć do „1.1. Wydarzenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość