Inwestycje finansowe ...

Dyskusje najwyższej próby niepasujące do pozostałych działów.
Awatar użytkownika
vanilla_riba_boi
gejlord
gejlord
Posty: 7427
Rejestracja: 23.02.2010 02:38:11
Lokalizacja: Pawilon Emilia

Postautor: vanilla_riba_boi » 06.01.2014 19:27:00

Palp - ostatni, który nie oszalał! :P

Awatar użytkownika
Yoda
gwiazda północy
gwiazda północy
Posty: 4439
Rejestracja: 28.11.2010 22:44:36
Lokalizacja: Gdynia

Postautor: Yoda » 13.01.2014 06:35:06

Wygląda na to, że witamy się z długoterminowym trendem spadkowym na Bitcoinie:

Obrazek


UPDATE 20.01: Odwołuję to, co napisałem wcześniej :x Trend ze spadkowego zmienił się na boczny i całkiem możliwe, że najpóźniej za parę miesięcy zobaczymy kolejne rekordy ;)

UPDATE 24.01: A jednak:

Obrazek

Czyżby faza "Return to Normal"?

Awatar użytkownika
Mazemi
gwiazda północy
gwiazda północy
Posty: 5263
Rejestracja: 01.01.2010 19:36:14
Lokalizacja: Karpaty

Postautor: Mazemi » 08.02.2014 20:35:14

Obrazek
kotek91 pisze:Mazemi-jeśli chodzi o mnie to ja mam zawsze swoje zdanie bo jestem dowartościowany i ludzie w pracy i znajomi mnie lubią.Natomiast Ty w pracy jak i na forum jesteś tylko pionkiem ,także twoje zdanie się nie liczy..... 8)

seven_days

Postautor: seven_days » 10.02.2014 18:49:56

Yoda, jak tam twoje podboje bitcoinowe?

Awatar użytkownika
vanilla_riba_boi
gejlord
gejlord
Posty: 7427
Rejestracja: 23.02.2010 02:38:11
Lokalizacja: Pawilon Emilia

Postautor: vanilla_riba_boi » 10.02.2014 18:57:42

Kokosy się skończyły. Od dłuższego już czasu trend boczny, a ostatnio spadki przy sporym wolumenie. :P

seven_days

Postautor: seven_days » 11.02.2014 01:56:11

Yhym, czyli de fakto dopiero zaczyna siê "normalnie" dziaæ. Gdyby kurs wiecznie tylko rós³ albo spada³, to wszyscy byliby¶my milionerami.

Niedawno pisa³em na forum forexowym (automatyczne strategie, sygna³y, brokerzy, i ca³y inny szajs), do jakiego¶ go¶cia co chyba te¿ wtopi³ trochê $ na tym samym trefnym sygnale co ja. Zada³em mu pytanie, jakie ma plany, bo co¶ tam pisa³, ¿e bêdzie celowa³ w inny segment tego rynku, w³a¶ciwie, to mogê wkleiæ t± wiadomo¶æ:

after years of ea trading i think retail forex is the biggest scam after online gambling. I switched to bitcoin robot. This is hopefully a new way to make some money. You didnt need a vps if you choose gold or platinum. Too early for me to say something about the performance but robot is very active. 24/7
Market never close. I am watching this guy:

Kod: Zaznacz cały

http://bitcoinworldwide.net/my-btc-robot-weekly-updates/

And you found the robot here:

Kod: Zaznacz cały

http://www.btcrobot.com


Its only an info and maybe an old one for you but i focus only on bitcoins in 2014 and forex only a little bit manual. I dont think that you can make real money in forex in the long run with eas.


By³o to w³a¶nie wtedy, kiedy Yoda tutaj przedstawia³ swoje dzia³ania na bitcoinach. Odnios³em wtedy wra¿enie, ¿e BTC prze¿ywa jaki¶ boom - zapewne by³o to spowodowane ¶licznym trendem wzrostowym w d³u¿szym terminie, który pewnie nie jednemu przyniós³ ³adny profit.

Nie bez powodu jednak zacz±³em poprzedni akapit od s³owa "by³o". No, w³a¶nie, a co jest teraz? Nie utrzymujê kontaktu bezpo¶redniego z tym kolesiem do którego napisa³em wtedy PM, w³a¶ciwie, to zada³em mu tylko jedno pytanie. Z jego odpowiedzi wywnioskowaæ mo¿na by³o, ¿e ju¿ nie stricte forex, tylko bardziej kryptowaluta. No ale có¿, min±³ ca³y styczeñ, trochê lutego, nie wiem jak ten jego "btcrobot" sobie radzi, w ka¿dym razie, podejrzewam, ¿e kokosów nie ma.

Kod: Zaznacz cały

http://www.btcrobot.com/

Osobi¶cie nie lubiê takiego czego¶, 50 metrów jaki¶ ¶mieci, jak w reklamach z Mango, pó³ godziny powtarzania tego samego jak mantry, byle tylko kto¶ to kupi³.

Ale czemu podejrzewam, ¿e nie ma kokosów? Bo ten kole¶ nadal oczywi¶cie jest na forum, a w jego stopce pojawi³o siê info o jego aktualnych strategiach - Volatility Factor, FX Diamond, WSFR Safe, Megadroid 1.41, iProfit
Nic nie zwi±zanego z bitcoinem. A napisa³, ¿e skupi siê na bitcoinach i trochê manualnych transakcjach forex.

Moj± g³ówn± inwestycjê w automatyczn± strategie na forexie, któr± rozpocz±³em do¶æ dawno, lipiec 2012 chyba, w zasadzie narazie "zawiesi³em". Trejdowa³a chyba na 3 kontach, w sumie mo¿na powiedzieæ, ¿e trochê na niej straci³em. I prawdê mówi±c trochê mnie to zniechêci³o - podparte mas± statystyk, sam twórca nadal w to wierzy, bodaj¿e 2 czy 3 lata wyników "live", z innego w prawdzie systemu, ale opartego o ten sam schemat zawierania transakcji, no i po okresie, w którym by³o hossa, nasta³a bessa (warto¶ci moich rachunków), chocia¿ znaj±c moje szczê¶cie, to wycofa³em siê pewnie tu¿ przed pocz±tkiem kolejnej hossy - ale to ju¿ nie na moje nerwy. Byl ustalony maksymalny poziom straty i jego sie trzyma³em, czego¶ trzeba, inaczej to by mo¿na do zera zej¶æ z kapita³em. Tu kolejny raz moje szczê¶cie, bo oczywi¶cie, moi brokerzy wykazuj± po -1600 pipsów ³±cznych strat, a broker, na którym jest konto twórcy oczywi¶cie tylko -1300. My¶lê, ¿e nawet je¿eli to siê odbije, to problemem nie by³ wysoki DrawDown, tylko jego d³ugo¶æ (dzisiaj ¶rednio 320 dni).

Generalnie lipa, bo ponoszê w sumie same straty na tym rynku, od samego pocz±tku. Coraz bardziej zdystansowany i z mniejsz± wiar±, pozosta³o mi jeszcze co¶ na horyzoncie, ale je¿eli to te¿ nie wypali, to chyba ju¿ koniec przygody z forexem - i wtedy sam bêdê móg³ powiedzieæ, ¿e to jedno wielkie oszustwo.
Mowa o sygna³ach wysy³anych na podstawie manualnych transakcji trejderów:

Kod: Zaznacz cały

http://www.myfxbook.com/members/FXViperTrading/fx-viper-live-master-account/616112
http://www.myfxbook.com/members/TrustedFXMGMT/trusted-fx-management/745669

W zasadzie, gdyby nie bañka dolarów na koncie tego drugiego, to bym chyba nie wierzy³, ¿e to poci±gnie d³u¿ej. Poza tym, kole¶ co to wypromowa³ na forum jestem tam od d³u¿szego czasu - wydajê siê byæ szczerym i godnym zaufania. W ka¿dym razie, ludzie wydaja mi siê bardzo ufni, ale nie tylko w stosunku do tego:

Kod: Zaznacz cały

http://www.liveforextrading.org/forum/forumdisplay.php/15-FX-Viper

ponad 200 stron bzdetów, g³ównie jakie¶ wychwalnia, pewnie 10 stron krytyki, jak pojawi³ siê drawdown - ale to typowa reakcja, jak zarabia to ok, a jak traci to gorsze od diab³a.
Wierzê, ¿e to z czego siê wycofa³em ma jeszcze jakie¶ szanse w przysz³o¶ci, ale na pewno potrzebuje udoskonaleñ. Poza tym co tu wklei³em mam te¿ inne rzeczy na oku, natomiast nie odpowiadaj± mi zbytnio na chwile obecn± - tutaj jest w miarê stabilny zwrot, najmniej stresowy.

Pamiêtam kiedy¶, zanim zacz±³em z wiêkszymi kwotami, by³y jakie¶ sygna³y.. exclusivefx.com bodaj¿e, czy jako¶ tak. Wysy³ali, sygna³y sms, ale jak chcia³em zwiêkszyæ kapita³, to w tym samym momencie siê wycofali z ca³ym swoim interesem, t³umacz±c, ¿e chc± uchroniæ klientów przed stratami.. czy¿by wywêszyli jakie¶ ciê¿kie czasy dla forexu?

Pewnie nasuwa siê wam pytanie, po co automatycznie strategie, albo sygna³y, skoro to nie przynosi³o efektów, to czemu samemu siê nie nauczê trejdowaæ? Odpowied¼ jest w sumie do¶æ trywialna - jak ja siê mam tego nauczyæ? Kto¶ tego kolesia pyta³ na tym forum w/w o jak±¶ literaturê czy cu¶, to mu odpisa³, ¿e on sie nauczy³ od tego drugiego go¶cia, a ¿e literatura to szmelc - w sumie taka prawda. Pisz± poradniki na 50 stron, same ¶mieci, nic z nich nie wynika, pokazuj± 10 obrazków z idealnymi sytuacjami - a potem jak to w rzeczywisto¶æ obróciæ? Poza tym, jako¶ mnie to specjalnie nie jara, mi chodzi o to, ¿eby jako¶ zainwestowaæ pieni±dz, a nie, ¿eby sobie z tego zajêcie na nudê robiæ - wierzê te¿, ¿e manualni traderzy dzia³aj± wed³ug schematu i musi daæ siê to zautomatyzowaæ sukcesywnie (albo ju¿ siê da³o, tylko nikt tego nie chce sprzedaæ masie).

Awatar użytkownika
Yoda
gwiazda północy
gwiazda północy
Posty: 4439
Rejestracja: 28.11.2010 22:44:36
Lokalizacja: Gdynia

Postautor: Yoda » 11.02.2014 04:03:46

vanilla_riba_boi pisze:Kokosy się skończyły. Od dłuższego już czasu trend boczny, a ostatnio spadki przy sporym wolumenie. :P


Trend boczny faktycznie jest zmartwieniem dla daytradera. Przyznam, że trochę straciłem, ale od maksymalnego uzyskanego kapitału to imho max 10% (licząc kapitał netto bez podatku to około 12-13%). Chociaż od stycznia grałem mało agresywnie z małymi stawkami, gdyż bez wykrystalizowanego trendu jest po prostu nudno i można łatwo się potknąć.

BTW: Panika na rynku BTC się właśnie skończyła. Na 90% globalny dołek był przy ~500 USD. Skala odbicia przy potężnym wolumenie, jaka nastąpiła, zaskoczyła nawet mnie.

Jeśli chodzi o strategię pozaforexową, to aktualnie siedzę na Litecoinach kupionych po 16,5 USD :) Chińska giełda Huobi zapowiedziała wprowadzenie tej waluty do obrotu, no i poważnie traktują także Dogecoina (!!!).

http://forexmagnates.com/exclusive-inte ... situation/

Chociaż niepokoi mnie spadek ceny LTC względem BTC. Możliwe, że się zatrzyma, ale jeśli nie, to trzeba będzie przerzucić się na bitcoiny i czekać na niski kurs altów względem BTC.

Natomiast ostatni (moim zdaniem już więcej nie będzie) spadek został wywołany przez aferę z Mtgoxem. Polegała ona na tym, że wstrzymano wypłaty Bitcoinów, w efekcie czego ludzie spanikowali i zaczęli wyprzedawać Bitcoiny. Inne giełdy poszły za nią. O ile niedawno kurs na Mtgoxie był o 150 USD wyższy niż na pozostałych giełdach, o tyle teraz jest ponad 100 USD niższy!

Problemy z Mtgoxem są znane od dłuższego czasu. Ponoć jakiś czeski programista z zewnątrz po konsultacjach z kimś z giełdy znalazł błąd i średnio kompetentna ekipa Mtgoxa w przeciągu najbliższych kilku dni naprawi problem. Kurs BTC na Goxie powinien wystrzelić wtedy ostro do góry, definitywnie kończąc trend boczny przechodzący w spadkowy (pozostałe giełdy już dały sygnał w górę).

Wówczas utworzą się fundamenty pod stabilne ceny czterocyfrowe z tendencją zwyżkującą :) Przed Bitcoinem jest zatem jeszcze daleka droga... Poziom 10 000 USD raczej nie zostanie osiągnięty ani w tym roku, ani w następnym, ale dopiero w 2016r. Wynika to z tego, że coraz większy kapitał jest potrzebny do tego, aby podnieść kurs wyżej. Kto może tego dokonać? Może Wall Street? Poważniejsze instytucje finansowe? Firmy? ;) Zobaczymy.

https://ip.bitcointalk.org/?u=http%3A%2 ... xEVQWN34Gg

Co do sygnałów i analizy technicznej. Im dłużej obserwuję kurs BTC, tym coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że AT jest tylko narzędziem pomocniczym, a podstawową sprawą jest wewnętrzna intuicja oraz dostęp do dobrych informacji (nawet do różnego rodzaju plotek). W dodatku handlowanie byłoby dla mnie dużo trudniejsze, gdybym nie znał głębokości rynku, najlepiej graficznie przedstawionej, jak na stronie http://www.btccharts.com
Gdy handluje się parami np. USD/PLN, to takie informacje nie są pokazywane publicznie. Nie wiadomo, jakie poziomy bronią danego kursu, tzn np. ile trzeba kupić dolarów (sprzedać złotówek), aby kurs skoczył o 0,1 zł za 1 USD. Nie wiem, czy np. dane wybicie ma stabilne oparcie, czy jest tylko chwilowe. Dlatego na klasycznych walutach nie gram, bo warunek dostępu do dobrych informacji nie jest spełniony.

Botów póki co nie używam, zdaję sobie sprawę, że sygnały do kupna/sprzedaży mogą być fałszywe.

seven_days

Postautor: seven_days » 11.02.2014 11:51:32

Ten twój warunek informacji jest spe³niany pewnie tylko dlatego, ¿e rynek jest strasznie podatny na ka¿dy news. Przygl±daj±c siê temu co dzieje siê na eurodolarze przez ostatni rok dochodzê do wniosku, ¿e jest coraz wiêcej inwestorów i ka¿dy gra wed³ug innej taktyki, ewentualnie jakie¶ manipulacje - ale tutaj kursu raczej nikt nie ruszy od tak sobie, dopóki nie ma miliardów na koncie. Na "ezgotycznych" walutach typu PLN ma³o kto dokonuje transakcji, bo sam spread na dzieñ dobry powoduje du¿± stratê.

Zale¿y co masz na my¶li pod "fa³szywo¶ci± sygna³u" - rzek³bym, ¿e ka¿da twoja strata transakcja to te¿ fa³szywy sygna³, na jedno wychodzi :-)

Awatar użytkownika
Yoda
gwiazda północy
gwiazda północy
Posty: 4439
Rejestracja: 28.11.2010 22:44:36
Lokalizacja: Gdynia

Postautor: Yoda » 11.02.2014 21:50:47

Fałszywy sygnał to taki, gdzie analiza techniczna sugeruje zupełnie coś innego, niż ogólne nastroje na rynku wywołane daną informacją.

UPDATE: Teraz muszę zrewidować poglądy i podtrzymać prognozę długoterminowego trendu spadkowego. Istnieje poważne ryzyko, że ten dół nie był ostatni. Do problemów z wypłatami dołączyła inna wielka giełda, Bitstamp:

http://www.coindesk.com/massive-concert ... exchanges/

Awatar użytkownika
Szach
gwiazda północy
gwiazda północy
Posty: 4513
Rejestracja: 08.10.2013 16:49:48
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: Szach » 12.02.2014 10:52:31

Właśnie słuchałem w radiu rozmowy o Bitcoinach. Słyszałem już o tym wcześniej, ale dla mnie to i tak jest głupie :P

seven_days

Postautor: seven_days » 12.02.2014 11:41:55

Yoda, nie do koñca. Nie siedzisz na rynku walutowym, namacalnym, tylko na jakim¶ wymy¶lonym bitcoinie o niewiadomej przysz³o¶ci. Z ca³ej masy automatycznych strategi dostêpnych w internecie de fakto bardzo ma³o z nich korzysta z filtra newsów (informacji, wp³ywaj±cym na nastroje ;)) - gdy¿ w niczym on nie pomaga, wrêcz pogarsza efekt koñcowy.

Nie licz na to, ¿e sama analiza techniczna, fundamentalna, czy jedno i drugie da ci jasny obraz. Tak nie bêdzie nigdy, rynek jest wiecznie nieprzewidywalny. Tutaj w³a¶nie wchodzi kwestia statystyk, ile razy z 100 nieprzewidzianych sytuacji jeste¶my w stanie mieæ racje, a ile siê pomyliæ. Ten rzut monet± zmienia szanse 50/50 tylko dlatego, ¿e mo¿na na wykresach narysowaæ kreski, szlaczki, trójk±ty, kwadraty i inne bzdety, które mog± jako¶ pomóc w podjêciu trafniejszej decyzji.

Na bitcoinach jest to prostsze zapewne dlatego, ¿e jest jeszcze m³od± "walut±" podatn± na wszelkie bod¼ce zewnêtrzne, dlatego wa¿niejsza jest analiza fundamentalna ni¿ techniczna.

Szach, mo¿e nie do koñca g³upie, tak jak ju¿ wcze¶niej pisali¶my, idea prania brudnych pieniêdzy, ¿adnego innego celu w tym raczej nikt nie mia³. Ale rynek siê napêdza, jedni pior± brudne pieni±dze, drudzy handluj± bitcoinem jak towarem na gie³dzie, a na dodatek tego wszystkiego dochodz± coraz to nowsze jednostki akceptuj±ce p³atno¶ci bitcoinami (choæby hotele) - ich nie obchodzi czy to brudny czy czysty pieni±dz, w sumie tak samo jak 100z³ dane do rêki mo¿e pochodziæ z kradzie¿y. Chocia¿ nie wyobra¿am sobie p³acenia podatków w Urzêdzie Skarbowym bitcoinami ;)

Zdania co do bitcoina s± podzielone, ja osobi¶cie nadal w±tpiê w jego przysz³o¶æ.

Awatar użytkownika
mpp
Moderator
Moderator
Posty: 3220
Rejestracja: 18.01.2012 10:50:46
Lokalizacja: Szyb św. Barbara

Postautor: mpp » 12.02.2014 11:55:14

Tak z ciekawości - pytanie dla handlujących bitcoinami. Jak rozwiązujecie kwestię podatku dochodowego?
Proszę pospieszyć z przesiadaniem.

Awatar użytkownika
pokerFace
starszy wyjadacz
starszy wyjadacz
Posty: 1270
Rejestracja: 15.01.2010 23:26:56
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: pokerFace » 12.02.2014 16:41:39

Tak samo jak forex, podatek Belki.

Awatar użytkownika
Yoda
gwiazda północy
gwiazda północy
Posty: 4439
Rejestracja: 28.11.2010 22:44:36
Lokalizacja: Gdynia

Postautor: Yoda » 17.02.2014 08:47:22

Uroczyście ogłaszam koniec trendu spadkowego Bitcoina (na 95%). Potężny wolumen sprzedaży na Mtgoxie, przy którym uformowało się piękne dno 220 USD, z dwoma ramionami. Dodatkowo dzisiaj najprawdopodobniej wznowią wypłaty BTC z giełdy Mtgox, co da potężny impuls wzrostowy zarówno tej giełdzie, jak i pozostałym :)

Tak czy siak, długa pozycja na Forexie już zaciągnięta ;)

seven_days

Postautor: seven_days » 17.02.2014 11:18:33

Kto¶ pamiêta do kiedy trzeba siê z forexu z podatku rozliczaæ?


edit:
http://doktorpit.pl/pit-38.html

Termin sk³adania deklaracji PIT-38 up³ywa 30 kwietnia 2014 r.

Awatar użytkownika
Yoda
gwiazda północy
gwiazda północy
Posty: 4439
Rejestracja: 28.11.2010 22:44:36
Lokalizacja: Gdynia

Postautor: Yoda » 07.04.2014 16:09:02

No dokładnie, do końca kwietnia :)

Co do BTC - długi i wyniszczający trend spadkowy trwający od grudnia 2013 nie ma ochoty się skończyć. W krótkiej perspektywie całkiem prawdopodobny zjazd do 150-200 USD.
Ostateczne dno może być nawet na wartościach dwucyfrowych, poniżej 100 USD ;) To zdecydowanie nie jest dobry moment na inwestowanie w kryptowaluty, rynek musi się oczyścić :P

Awatar użytkownika
Palpatine
Argent Crusader
Argent Crusader
Posty: 21108
Rejestracja: 26.08.2005 21:01:06
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: Palpatine » 07.04.2014 22:43:04

A inwestycji w działki na Księżycu nikt nie planuje? :)
Bo one przynajmniej :-o

Awatar użytkownika
chaf-re
wyjadacz
wyjadacz
Posty: 851
Rejestracja: 30.12.2010 17:38:08
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: chaf-re » 07.04.2014 23:10:50

Wirtualna rzeczywistość finansowa, ale ciekawa, podziwiam ludzi, którzy w tym siedzą, bo ja nawet nie mam odwagi rzucić trochę pieniędzy i pobawić się na staromodnej już jak widać giełdzie.
insta > peau_de_chagrin
Chicks nick-name me pilot, they get high off my dick
I take 'em to my home, they call it the cock pit
Time for take off, their panties they drop quick
Now that's first class fuckin, and that' some fly shit ;]

Awatar użytkownika
Palpatine
Argent Crusader
Argent Crusader
Posty: 21108
Rejestracja: 26.08.2005 21:01:06
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: Palpatine » 07.04.2014 23:11:57

To się nazywa mądrość drogi chafre :cmok1:

Awatar użytkownika
chaf-re
wyjadacz
wyjadacz
Posty: 851
Rejestracja: 30.12.2010 17:38:08
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: chaf-re » 07.04.2014 23:25:30

Dziękuję :cmok1:
insta > peau_de_chagrin
Chicks nick-name me pilot, they get high off my dick
I take 'em to my home, they call it the cock pit
Time for take off, their panties they drop quick
Now that's first class fuckin, and that' some fly shit ;]


Wróć do „1.5. Pozostałe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości